Tagged: MR LALKJI

Mr Lalkaji and Mrs Indra Gurung

चन्दा भन्ने कुरा धेरै या थोरै हुदैन, त्यो त मनले दिने कुरा हो। चार भञ्ज्याङ सेन्टर फोर हेल्थका लागि “WristBand Campaign” बाट पैसा संकलन गर्नु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमती इन्द्र गुरुङ र श्री लालकाजी गुरुङलाई।

चन्दा भन्ने कुरा धेरै या थोरै हुदैन, त्यो त मनले दिने कुरा हो। चार भञ्ज्याङ सेन्टर फोर हेल्थका लागि “WristBand Campaign” बाट पैसा संकलन गर्नु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमती इन्द्र गुरुङ र श्री...