Tagged: Clinic

Mr Lalkaji and Mrs Indra Gurung

चन्दा भन्ने कुरा धेरै या थोरै हुदैन, त्यो त मनले दिने कुरा हो। चार भञ्ज्याङ सेन्टर फोर हेल्थका लागि “WristBand Campaign” बाट पैसा संकलन गर्नु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमती इन्द्र गुरुङ र श्री लालकाजी गुरुङलाई।

चन्दा भन्ने कुरा धेरै या थोरै हुदैन, त्यो त मनले दिने कुरा हो। चार भञ्ज्याङ सेन्टर फोर हेल्थका लागि “WristBand Campaign” बाट पैसा संकलन गर्नु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद श्रीमती इन्द्र गुरुङ र श्री...

Chariman Chandra bahadur Gurung Samartha TV - Ganeshman Gurung

किन गर्नु पर्दो रहेछ त समाज सेवा? तपाइलाई के ले प्रेरित गर्यो? चार भञ्ज्याङका अध्यक्षलाई गणेशमान गुरुङले प्रश्न गर्दै। सगरमाथा टेलिभिजन

किन गर्नु पर्दो रहेछ त समाज सेवा? तपाइलाई के ले प्रेरित गर्यो? चार भञ्ज्याङका अध्यक्षलाई गणेशमान गुरुङले प्रश्न गर्दै। सगरमाथा टेलिभिजन   For more videos of Char Bhanjyang Tamu Samaj UK visit our youtube...