Tagged: Chandra Gurung

Chariman Chandra bahadur Gurung Samartha TV - Ganeshman Gurung

किन गर्नु पर्दो रहेछ त समाज सेवा? तपाइलाई के ले प्रेरित गर्यो? चार भञ्ज्याङका अध्यक्षलाई गणेशमान गुरुङले प्रश्न गर्दै। सगरमाथा टेलिभिजन

किन गर्नु पर्दो रहेछ त समाज सेवा? तपाइलाई के ले प्रेरित गर्यो? चार भञ्ज्याङका अध्यक्षलाई गणेशमान गुरुङले प्रश्न गर्दै। सगरमाथा टेलिभिजन   For more videos of Char Bhanjyang Tamu Samaj UK visit our youtube...